Protests, revanšs un septiņkārtīga svētība. 05.01.22.

"Kurlie, klausieties! Aklie, skatieties un ieraugiet! 

Kas ir tik akls kā Mans kalps un tik kurls kā Mans vēstnesis, ko Es sūtu? Kas ir tik akls kā Mans uzticamais, tik akls kā Tā Kunga kalps! Tu esi daudz redzējis, bet neesi to ievērojis; ar vaļējām ausīm tu neesi dzirdējis.Tas Kungs gan gribēja Savas taisnības dēļ viņiem bauslību pārveidot par lielu un diženu,

Bet viņi tomēr ir nospiesta, noplicināta un izlaupīta tauta, kas sagūstīta novietota alās un ieslodzīta cietumos; tie ir kļuvuši citiem par laupījumu, un nav neviena, kas teiktu: atsvabini tos!" (Jesajas 42:18-22)

Cik nopietna saruna. Nu, tikpat kā attiecību kārtošana starp To Kungu un Viņa tautu. Šeit Viņš noskaidro attiecības ar tiem, kurus Viņš iepriekš bija paredzējis un nolēmis.

Saukties par Dieva tautu ir viena lieta. Taču būt Dieva tautai ir pavisam cita. Tas Kungs ir kategoriski pret mūsu mazvērtību un invaliditāti.

Ja ir acis, tām ir jāredz. Ja ir ausis, tām ir jādzird. Ja ir kājas, tām jāstaigā, un rokas ir, lai darītu un radītu. Un, ja galva ir uz pleciem, tai jādomā – loģiski un konstruktīvi.

Visvairāk šeit Tas Kungs bija sašutis par viņu bezierunu padošanos ienaidniekiem un verdzisku paklausību apstākļiem. Neviens nesaka "atdod". Ticība, kurā nav protestu un pretošanās, ticība, kurā nav revanša, ir kropla, mirusi ticība, kas nekad neatstās iespaidu uz To Kungu.

Kā saprast? Aplaupīti, izpostīti, viņi klusi un mierīgi sēž kaut kur pazemē. Un neviens neprotestē. Un neviens nepieprasa pārmaiņas. Beznosacījumu padošanās. Bezierunu, verdziska, smirdīga reliģija, kura kaitina un sadusmo To Kungu.

Patiesa ticība izskatās savādāk. Tā nekad nepiekritīs aplaupīšanai. Tā principiāli paziņo ziemeļiem: atdodi! bet dienvidiem tā pasludina: neaizturi!

Šādas ticības dzinējspēks ir revanšs, kas atstāj iespaidu uz To Kungu. Pamatojoties tieši uz šādu ticību, Viņš tiek galā ar visiem mūsu ienaidniekiem un septiņkārtīgi atlīdzina visus zaudējumus.

"Zaglim nav tik liels negods, kad viņš zog, lai apmierinātu savu izsalkumu, kad viņš cieš badu, jo pienākts un satverts viņš nozagto septiņkārtīgi atlīdzinās un izlietos šim nolūkam visu sava nama padomu" (Salamana pam. 6:30-31).

Dievkalpojums pēkšņi pārvērtās pravietiskā vēstījumā. Kontrastējošā, stingrā un principiālā.

Iesaku noskatīties līdz galam (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas