Pravietis Elija un Jānis Kristītājs vienā personā. Dieva Valstības dubultaģents. 30.01.22.

"Bet, kad ļaudis savās gaidās par Jāni savās sirdīs domāja, vai tas varbūt neesot Kristus, tad Jānis visiem atbildēdams sacīja: "Es kristīju jūs ar ūdeni, bet pēc manis nāks viens spēcīgāks, nekā es esmu, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas.

Tas jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni. Tam vēteklis ir rokā, un Viņš tīrīs Savu klonu caurcaurīm un sakrās kviešus Savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdziestošā ugunī" (Lūkas 3:15-17).

Šodien turpinām izpētīt cita pārstāvja vēsturi Apskaidrošanās kalnā.

Jūsu uzmanībai pravietis Elija. Atšķirībā no daudziem sava laikmeta vienaudžiem, viņu piemeklēja grūts liktenis. Pat pēc tam, kad 900 gadus pirms Kristus dzimšanas viņš tika uzņemts debesīs, Tas Kungs viņu nelika mierā.

Ar pravieša Maleahija starpniecību Viņš pasludināja, ka Tā Kunga dienas atnākšanas brīdī pravietis Elija atkal atgriezīsies uz zemes, lai sagatavotu ceļu nākamajam Mesijam.

Bet vienīgā atšķirība būs tā, ka viņš parādīsies citā personā. Saskaņā ar Jaunās Derības noteikumiem viņam būs cits statuss un cits zemes vārds. Pseidonīms. Viņa otrā vizīte uz Zemes notiks ar Jāņa Kristītāja vārdu.

Kā jūs saprotat, pati Elijas otrreizējās misijas koncepcija ir maz izpētīta un maz zināma. Un šeit mums ir jautājums. Kā apvienot Maleahija pravietojumu par Priekšteci ar Jāņa Kristītāja dzimšanu? Vai tā ir viena un tā pati persona vai arī tie ir dažādi cilvēki?

Tātad parādījās nākamie Mūžības pārstāvji - Vienpiedzimušais Dieva Dēls un Viņa Priekštecis. Par to, kā viņi satikās un turpināja savu zemes likteni, tika runāts pēdējās svētdienas dievkalpojumā.

Pravietis Elija un Jānis Kristītājs, kurus vienoja Mūžība. Apvienoja. Pielīdzināja. Un tajā pašā laikā kodēja un šifrēja. Un mūsu mērķis ir atšifrēt un ar Svētā Gara palīdzību saņemt vissvarīgāko Mūžības atklāsmi.

Jānis labi apzinājās savu priekšgājēja lomu. Tāpēc viņš kā ledlauzis lauza reliģisko ledu, atverot navigāciju. Viņš zināja, kas viņš ir. Un viņš lieliski pazina To, Kurš viņam sekoja.

Jūsu uzmanībai - viens no noslēpumainajiem un mīklainajiem Svēto Rakstu varoņiem.

Pravietis Elija un Jānis Kristītājs vienā personā. Dieva Valstības dubultaģents

Es ļoti iesaku jums noskatīties līdz beigām pēdējās svētdienas vēstījumu (Tulkojums Latviešu valodā). Mana lielā vēlme ir, lai katrs no mums sajustu Mūžības Elpu un Balsi.

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas