Habakuka pravietojums. Jo zeme piepildīsies ar Tā Kunga godības atziņu, lai arī kas notiktu. 19.12.21.

Kas būs rīt? Kā nosaukt nākamo gadu? Uz ko noskaņoties, ja esi iekavēto atbilžu ielejā? It īpaši, ja esi zem sitiena un likvidācijas draudiem? Vai jāstājas rindā uz nākamo vakcināciju jeb ir kāda alternatīva?

Šādos laikos nevienaldzgus un domājošus cilvēkus vienos viena lieta – kā Dievs raugās uz šiem apstākļiem. Kāds ir Viņa viedoklis. Galu galā tas mums ir vissvarīgākais.

Tādās reizēs mēs vēršamies pie pieredzējušākiem speciālistiem, pie praviešiem.

“Šis ir Dieva pasludinājums, ko parādībā redzējis pravietis Habakuks.

Cik ilgi, Kungs, es lai saucu pēc palīdzības - un Tu to nedzirdi? Cik ilgi lai Tavās ausīs atskan mani saucieni par varmācību - un Tu nesniedz palīdzību? Kādēļ Tu man liec redzēt pārestību, kas kādam tiek nodarīta, un kādēļ Tu liec man noskatīties mokās? Laupīšanas un noziegumi notiek manā acu priekšā, rodas asas domstarpības un uzliesmo naids!

Tāpēc bauslība kļuvusi maznozīmīga, un taisnība nekur nevar kļūt par uzvarētāju. Bezdievīgais uzveic taisno, un tiesa tiek sagrozīta" (Habakuka 1:1-4).

Habakuks ir pacietības skolotājs. Un viņa vēstījums nav nekas vairāk kā paškontroles meistarklase.

Kā nekrist izmisumā izmisīgos apstākļos un ko darīt, lai neuzdotu nervi? Kā pastāvēt un nevilties? Ieilgušo atbilžu ieleja. Un kā cienīgi iziet caur to..

Vēsturiskās nenoteiktības laikā mūs dziedina garīgais redzējums jeb pravietiskā vīzija, kas savieno mūsu tagadni ar nākotni.

Kam pieder šīs atklāsmes un pravietiskais svaidījums? Ne visiem. Tās pieder visiem tiem, kuri nav vienaldzīgi un ir dedzīgi par Dieva Valstību.

“Un Tas Kungs viņam sacīja: ej cauri pilsētas vidum, Jeruzalemes vidū, un dari zīmi uz sērojošo ļaužu pierēm, nopūšoties par visām negantībām, kas notiek viņu vidū” (Ecēhiela 9:4).

Kā jūs sarotat, svētība, aizbildniecība un stratēģija nepieder visiem. Bet tiem, kas protestē, nepiekrīt, nepakļaujas dēmoniskajai varai.

Kad mums mēģina iedvest, ka esam nemiernieki, idioti un reliģiskie fanātiķi, mums ir jāsaprot viena vienkārša lieta. Jautājums nav par to, kā uz protestētājiem skatās zemes valdība, Kariņš, Levits vai Pavļuts. Galvenais jautājums ir par to, kā uz to raugās Dievs.

Tirāni vienmēr ir ienīduši protestantus, kamēr Dievs vienmēr ir rēķinājies ar tiem. Lū, kur ir šodienas valdības agresijas pret savu tautu problēma un būtība.

Pirmkārt, Tas Kungs vērš uzmanību uz brīviem un neatkarīgiem cilvēkiem, kuri ģenētiskā līmenī ienīst verdzību un iebilst pret režīmu. Tieši viņiem Viņš sagatavoja īpašu svētību.

Mums jāvērtē tas, ko vērtē Dievs. Ja dzirdi kādu zaimošanu, kaut kādus netīrumus, kas gāžas uz Dieva svētumiem, neklusē.

Vakcīnām, ko PVO un globālā farmācijas nozare uzspiež pasaulei,

tas Kungs pretstata Savu pārdabisko zīmi, Savu zīmogu. Šī zīme Dieva izredzētajiem būs, pirmkārt, pretinde pret gaidāmajām nelaimēm, un otrkārt, gaidāmās godības garantija.

Pilnu šī ziņojuma apjomu varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā):

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas