Bēdas, kas ved uz Dieva godību, jeb Mūsu uzvara uzvarētajā pasaulē. 15.12.21.

 

"Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt; bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē.

To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!" (Jāņa 16:21, 33)

Un tas, kurš uzvarējis, ir tas, kurš valda. Viņš valda un pārvalda. Pasaules kundzības spēks nepieder iluminātu un masonu slepenajām biedrībām. Un pat ne mūsdienu ģeopolitiskajai elitei.

Nē, viņi tikai cenšas valdīt pār pasauli. Novecojoši un savārguši, izdzīvojoši no prāta. Ar visu savu spēku cenšoties noturēties krēslā, viņi izaicina To, kurš likumīgi ir šīs pasaules Radītājs, Pestītājs un Mantinieks. Viņi izaicina To, kuram likumīgi pieder visa vara uz šīs zemes.

Bet cik gan dziļi viņi maldās, iekārē sacēlušies pret to, kas tiem nepieder.

Jēzus Kristus, kā Dieva Jērs, paņēma uz Sevi visas pasaules grēkus un netaisnības. Tad Viņš pacēla visu šo lāstu pie Krusta, samaksāja lielu cenu par visas cilvēces glābšanu. Un kas maksā, tas pasūta mūziku.

Lūk, kāpēc kā daļu no Viņa lielās Pestīšanas simfonijas mēs šodien oficiāli paziņojam: Viņš ir visu ķēniņu Ķēniņš un visu kungu Kungs. Visa vara pieder Jēzum Kristum.

Es uzvarēju pasauli!!!

Un mēs esam par to pilnīgi pārliecināti. Šī ir fundamentālākā atklāsme. Un, ja mēs esam Kristū Jēzū, mēs esam vairāk nekā uzvarētāji šajā uzvarētajā pasaulē. Tici Dieva Vārdam un paraugies uz apstākļiem Debesu Tēva acīm.

Pašreizējās pagaidu bēdas nav līdzeklis mūsu iznīcināšanai un nav ceļš uz kapsētu. Šīs ir gaidāmās godības dzemdību sāpes. Nākošo zīmju un brīnumu dzemdību sāpes.

Mūs ieskauj pasaule, kuru Kungs Jēzus Kristus uzvarējis. Esiet droši, Es esmu pasauli uzvarējis!!! Kristū mēs uzvaram uzvarēto pasauli. Un šī uzvara, kas pasauli uzvarējusi, ir mūsu ticība!!!

Pēdējais trešdienas sprediķis bija ļoti īpašs, patiešām harizmātisks.

Nepārtraukta straume, atklāsmju un svaidījumu lavīna. Praktisks ceļvedis izmisuma pilnos apstākļos.

Iesaku noskatīties. Nenožēlosiet (Tulkojums Latviešu valodā).

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas