Viņš mūs atceras. Viņš apmeklē. Tas raisa rezonansi sabiedrībā. Svētdiena. 22. augusts

Man ir laba ziņa. Dievs nav aizmirsis Latviju. Viņš atceras visas mūsu lūgšanas. Viņš ir Dievs, kurš atbild. Tas Kungs nāk Savā godībā, un Viņa atlīdzība ir ar Viņu.

"Jo ne eņģeļu varā Viņš atdevis nākamo pasauli, par ko mēs runājam. Bet kādā vietā gan kāds ir apliecinājis, sacīdams: kas ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, vai cilvēka dēls, ka Tu viņu uzlūko?

Īsu laiku Tu viņu esi darījis mazāku par eņģeļiem; ar godu un slavu Tu esi viņu vainagojis. Visu Tu esi licis zem viņa kājām. - Bet, pakļaujot viņam visu, Viņš nekā nav atstājis, viņam nepakļāvis; bet tagad vēl mēs neredzam, ka viss viņam pakļauts" (Ebr. 2:5-8).

Nekad neaizmirstiet: Viņš mūs atceras. Viņš mūs apciemo. Un vizītes laikā Viņš mūs vainago ar slavu un godu un raisa rezonansi sabiedrībā.

Tam Kungam ir Savs kalendārs, Savi apmeklējuma datumi. Atcerieties: nepametiet Jeruzalemi, kamēr neesat saņēmuši Tēva apsolīto. Vasarsvētku diena drebināja un satricināja ne tikai Jeruzalemi, bet visu Jūdeju un Samariju.

Tā nebija tikai satriecoša konference. Šajā dienā Tas Kungs vainagoja savu draudzi ar slavu un godu un izraisīja milzīgu sabiedrības rezonansi.

Viņš mūs nav aizmirsis. Viņš atceras un noteikti apmeklēs mūs. Un apmeklējot, pārveidos un mainīs mūsu statusu.

"Soģu valdības laikā zemē izcēlās bads. Kāds vīrs no Jūdas Bētlemes gāja, lai apmestos Moāba zemē, - viņš pats, viņa sieva un abi viņa dēli. Šī vīra vārds bija Ēlimelehs, viņa sievas vārds bija Naomija, un viņa abu dēlu vārdi bija Mahlons un Kiljons; viņi bija efratieši no Jūdas Bētlemes. Viņi nonāca Moāba zemē un tur palika.

Ēlimelehs, Naomijas vīrs, nomira, un viņa palika ar saviem abiem dēliem. Tie ņēma sev moābiešu sievas: vienas vārds bija Orpa, un otras vārds bija Rute. Viņi dzīvoja tur kādus desmit gadus.

Tad nomira abi - Mahlons un Kiljons. Tā šī sieva palika viena pēc abu dēlu un vīra nāves. Nu viņa kopā ar savām vedeklām posās atgriezties atpakaļ no Moāba zemes, jo viņa bija tur dzirdējusi, ka Tas Kungs esot labvēlīgi uzlūkojis Savu tautu, dodams tai maizi" (Rūta 1:1-6).

Kad Tas Kungs apciemos Savu tautu, par to uzzinās visi. Un pat Moāba laukos viņi par to runās. Draugi, ienaidnieki.  Gan uzticīgie Dieva kalpi, gan atkritēji. Turklāt augstākajos valdības līmeņos.

Uztver to kā pravietisku vārdu. Kas skanēja desmitiem un simtiem reižu.

Kad Tas Kungs apmeklēs Latviju, Viņš dziedinās mūsu ekonomiku un dos mums maizi. Beigsies drakoniskie medicīniskie eksperimenti, draudi un tirānija. Globālās manipulācijas un kārtējais nākamās paaudzes slepkavības mēģinājums beigsies.

Reiz, Viņa apmeklējuma laikā, mēs pilnībā izbaudīsim Ābrahāma svētības. No paaudzes paaudzē tiks nodota nevis proletāriskā, ubagojošā un verdziskā domāšana, bet brīvu un pašpietiekamu Dieva Valstības dēlu un meitu mentalitāte.

Tas Kungs nenāks pie mums tukšām rokām. Pārtapšana būs publiska un acīmredzama. Jo pelnu vietā Viņš mums dos rotājumu, bet panīkuša gara vietā - krāšņas drēbes.

Būs globāls sabiedrības rezonanse un sāksies ilgi gaidītais reemigrācijas process.

Nē, ne bēgļi no Afganistānas, Mozambikas vai Āfrikas. Ne bēgļi no Bangladešas un Hondurasas - mūsu līdzpilsoņi un tautieši, sadzirdot par lielajiem Dieva brīnumiem, atgriezīsies savā dzimtenē.

Mūsu tukšās pilsētas atkal piepildīsies.

Uztveriet to kā pravietisku vārdu.

Šo kalpošanu pilnībā varat noskatīties šeit (Tulkojums Latviešu valodā).

Iespējas ziedojumiem

Komentāri

Populāras ziņas